hadist tentang pakaian dan hiasan


PAKAIAN DAN HIASAN
Oleh
Kelompok 5
hussila wildani
Masyithah
Suryawati
Wirnanda

Institut agama islam negeri ar-raniry
Fakultas tarbiyah
Darussalam banda aceh
2012/2013A.    Pengertian pakaian dan hiasan
Pakaian adalah suatu benda atau sesuatu yang di gunakan untuk menutup aurat atau sesuatu hal yang malu jika diperlihatkan, sesuatu yang aib atau cela jika diperlihatkan. Setelah iman kewajiban pertama bagi muslim muslimah adalah menutup bagian-bagian tubuhnya disebut aurat. Hal ini sudah menjadi suatu kewajiban sejak manusia mulai diciptakan dan sudah menjadi syariat bagikita semua.
Hiasan adalah suatu alat atau benda yang digunakan untuk memperindah ketika digunakannya. Dalam agama islam hiasan iru tidak boleh digunakan berlebihan atau terlalu banyak, karena Allah menyukai orang yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan.

a.       Hadist tentang pakaian yang menyeret tanah

حديث ابن عمررضي الله عنهما. ان رسول الله صل الله عليه وسلم. قال: لاينظرالله الى من جر ثوبه خيلاء. (رواه البخا ري)
Artinya:
            Ibnu Umar ra berkata: “Rasulullah saw bersabda: “Allah tidak melihat (dengan rahmatnya) pada orang yang menurunkan kainnya (di bawah mata kaki) karena sombong.” (H.R. Bukhari).

Keterangan:
Pada hari kiamat nanti, Allah tidak suka melihat orang-orang yang ketika di dunia suka membuang uangnya untuk keperluan yang tidak berguna dan bermamfaat bukan di gunakan untuk keperluan di jalan Allah. Apalagi hanya berfoya-foya membeli pakaian untuk memamerkan kepada orang lain dan menyombongkan dirinya.


وعن ابن عمررضى الله عنهما انّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: من جرّثوبه خيلاء لم ينظرالله اليه يوم القيا مة. فقال ابوبكررضى الله عنه يا رسول الله انّ ازارى يسترخى الاّان ا تعاهده, فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. انّك لست ممّن يفعله خيلاء. (رواه البخاري ومسلم)
Artinya:
            Ibnu Umar ra berkata: bersabda Nabi saw: “ siapa yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong, Allah tidak melihat kepadanya dengan pandangan rahmat pada hari kiamat”. Maka Abu Bakar bertanya: “ya Rasulullah, kain saya selalu turun kebawah mata kaki kecuali jika saya jaga benar-benar”. Bersabda Nabi: “Engkau tidak berbuat itu karena sombong”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن انبي صلى الله عليه و سلم, قا ل: ما اسفل من الكعبين من الازار ففى النار.(رواه البخا ري)
Artinya:
            Dari Abu Hurairah ra Nabi saw bersabda: Orang yang mengenakan baju yang panjangnya melewati mata kaki akan berada di api neraka. (H.R. Bukhari)


وعن ابى هريرة رضى الله عنه قا ل : بينما رجل يصلّى مسبلا ازاره قا ل له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : اذهب فتو ضّأ, فذ هب فتوضّأ ثمّ جاء , فقا ل : اذهب فتوضّأ فقا ل : له ر جل : يا رسول الله ؟ ما لك امر ته ان يتوضّأ ثمّ سكتّ عنه؟ قا ل : انّه كان يصلّى وهو مسبل ازاره, وانّ الله لايقبل صلاة رجل مسبل . (رواه ابوداود با سناد صحيح على ثرط سلم)
Artinya:
     Dari Abu Hurairah ra Ia berkata : “Pada suatu ketika ada seseorang shalat dengan kain yang sampai di bawah mata kaki, maka Rasulullah saw bersabda: “Pergilah dan berwudhuklah“. Ia pun pergi dan berwudhuk”. Maka ada seseorang bertanya: “Wahai Rasulullah, mengapa engkau menyuruh orang itu melakukan wudhuk kemudian engkau diamkan?” Beliau bersabda: karna ia shalat dengan memakai kain sampai di bawah mata kaki. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima shalat seseorang yang memakai kain sampai di bawah mata kaki.” (H.R. Abu Daud).

b.      Hadist tentang haram memakai sutera bagi laki-laki
وعن ابى موسى الاشعرىّ رضى الله عنه انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حرّم لباس الحريروالذهب على ذكور امّتى,واحلّ لاناثهم. (رواه النّرمذى وقال حديث حسن صحيح).
Artinya:
Dari Abu Musa Al Asy’ariy ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda : “Diharamkan memakai kain sutera dan emas bagi ummatku yang laki-laki dan dihalalkan bagi ummatku yang perempuan”. (H.R. Turmudzi).


وعن علىّ رضى الله عنه قال : رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا. فجعله فى يمينه وذهبا فجعله فى ثماله ثم قال : انّ هذين حرام امّتى. ( رواه ابوداودباسنادحسن).
Artinya:
Dari Ali ra ia berkata: Saya melihat Rasulullah saw. Memegang kain sutera di tangan kanannya, dan memegang emas di tangan kirinya, kemudian bersabda: “Sesungguhnya dua benda ini adalah haram bagi ummatku yang laki-laki.” (H.R. Abu Daud).


وعن انس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة.  ( متفق عليه)
Artinya:
Dari Anas ra. Ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda:” Barang siapa yang memakai kain sutera di dunia, maka tidak akan memakainya kelak di akhirat. ( H.R. Bukhari dan Muslim).
c.       Hadis tentang memakai cincin emas
حديث ابن عمررضى الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم, اصطنع خاتما من ذهب, وكان يلبسه, فيجعل فصه فى باطن كفه, فصنع الناس خواتيم. ثم انه جلس على المنبرفنزعه, فقال:" انى كنت البس هذاالخاتم واجعل فصه من داخل" فرمى به. ثم قال: "والله, لاالبسه ابدا" فنبذاالناس خواتيهم. (رواه البخارى)
Artinya:
            Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah saw. Membuat cincin emas, dan ketika memakainya meletakkan matanya dibagian dalam tapak tangan, maka orang-orang juga membuat cincin emas itu, dan ketika Nabi saw duduk di atas mimbar tiba-tiba ia mencabut cincinnya sambil berkata: “sungguh aku telah memakai cincin ini dan aku meletakkan matanya di dalam perut telapak tangan”. Kemudian melemparkan (membuang) cincin itu dan bersabda: “Demi Allah aku idak akan memakainya lagi untuk selamanya”. Maka orang-orang juga membuang cincin mereka.” (H.R.Bukhari)
Kesimpulan hadis
1.      Di dalam hadis ini terkandung dalil anjuran memakai cincin dan itu merupakan hiasan nabi saw.
2.      Meletakkan mata cincin dibagian dalam, agar terjaga dari kotoran jika disana ada nama Allah.
3.      Cincin dari emas tadinya diperbolehkan bagi kaum laki-laki.Rasulullah saw tapi kemudian dihapus

حديث انس بن مالك رضى الله عنه, انه راى فى يدرسول الله صلى الله عليه وسلم. ختمامن ورق, يوماواحدا. ثم ان الناس اصطنعواالخواتيم من ورق ولبسوهافطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه, فطرح الناس خوتيمهم. (رواه البخارى)
Artinya:
            Anas bin Malik ra melihat di jari Nabi saw ada cincin perak suatu hari, kemudian orang-orang membuat cincin perak dan memakainya, kemudian nabi meletakkan cincinnya, maka orang-orang pada melepaskan cincin mereka”. (H.R. Bukhari)

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : انه نهى عن خا تم الذهب . (رواه البخاري)
Artinya:
            Abu Hurairata ra berkata bahwa Nabi saw melarang mengenakan cincin emas. (H.R. Bukhari).

Kesimpulan hadist
            Alasan yang logisnya kenapa cincin emas di haramkan bagi laki-laki, karena emas adalah perhiasan yang paling mahal bagi manusia yang di pakai oleh wanita, yang tujuan pemakaiannya adalah untuk berhias dan berdandan. Sedangkan laki-laki itu tidak di ciptakan untuk kepentingan itu atau laki-laki bukanlah makhluk yang menjadi sempurna karena sesuatu yang lain, tetapi laki-laki sempurna dengan dirinya sendiri karena dia mempunyai kejantanan dan karena laki-laki tidak perlu berhias untuk menarik orang lain. Berbeda dengan dengan wanita, karena wanita memiliki sifat kurang maka dia perlu sesuatu yang lain untuk menyempurnakan keindahannya.
            Allah juga melarang pria memakai perhiasan emas karena itu menjadi alat berbangga-bangga dan bermegah-megahan.
            Ada orang yang berpendapat emas putih, platina, atau berlian, yang lebih mahal dari pada emas, halal karena itu bukan emas akan tetapi meskipun tidak ada dalil emas putih platina, atau berlian itu haram bagi pria, namun Nabi dan Sahabat tidak pernah memakainya. Sebagaimana ayat Al-qur’an yang menyatakan khamar dan judi itu haram, bukan berarti yang haram itu Cuma khamar atau judi yang digunakan bangsa arab saat itu. Tetapi setiap yang memabukkan itu semua haram seperti wiskey, bir, narkoba dan lain-lain.

d.      Hadist tentang Membuat tato dan tahi lalat

            Tato berasal dari bahasa Tahiti “tatu” yang artinya tanda. Tato ialah suatu kegiatan menggambar pada anggota tubuh dengan menggunakan alat sejenis jarum atau benda yang tajam. Biasanya tato dilakukan di wajah, bibir, tangan dan juga anggota tubuh lainnya.
            Tato dalam islam sangatlah dilarang, karena selain dapat menyiksa tubuh juga dapat mengubah ciptaan Allah. Selain itu tato juga tasyabbun bilkuffar        (meniru-niru adat non muslim tanpa ada mamfaat tertentu). Tato juga menghalangi kita dari air wudhu, dan mandi besar yang dikarenakan tinta atau zat pewarna yang terdapat pada tato telah tercampur oleh zat-zat kimiawi yang asalnya sama sekali tidak diketahui sehingga membuat ibadah kita tidak sah.
            Tato merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena dapat mengubah ciptaannya. Berdasarkan adanya bekas tusukan jarum akibat proses pentatoan. Begitu juga halnya dengan menyiksa tubuh tanpa ada suatu kepentingan. Seperti dalam hadis ibnu mas'ud: 
حديث عبدالله بن مسعود,قال: لعن الله الواشمات والموتشمات, والمتنمصات والمتفلجات للحسن, المغيرات خلق الله, فبلغ ذلك امرأةمن بنى اسد, يقال لهاام يعقوب. فجاءت, فقالت: انه بلغنى عنك انك لعنت كيت وكيت. فقال: ومالى لاالعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن هوفى كتاب الله؟ فقالت: لقدقرأت مابين اللوحين فماوجدت فيه ماتقول. فقال: لئن كنت قرأتيه, لقدوجدتيه. اماقرأت(وما ءاتاكم الرسول فخذوه ومانهكم عنه فانتهوا؟) قالت بلى قال: فانه قدنهى عنه. قالت: فانى ارى اهلك يفعلونه.قال:فاذهبى فانظرى. فذهبت فنظرت, فلم ترمن حاجتهاشيئا. فقال: لوكانت كذلك ماجامعتنا. (رواه البخارى ومسلم)
Artinya:
            Abdullah bin Mas’ud ra berkata: “Allah telah mengutuk wanita yang membuat tahi lalat palsunya dan yang minta dibuatkan, dan mencukur rambut pada wajahnya, serta orang-orang yang menghilangkan rambut pada wajahnya, serta orang-orang yang merenggangkan gigi atau mengikir giginya (pangur) untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Keterangan ini telah didengar oleh seorang wanita Bani Asad bernama Ummi Ya’qub, maka seraya ia datang dan Tanya: “aku dengar anda mengutuk ini dan itu?”. Jawab Ibnu Mas,ud: “mengapa aku tidak mengutuk orang yang dikutuk oleh Rasulullah saw dan itu juga dalam kitab Allah”. Um Ya’qub berkata: “aku telah membaca kitab Allah dari awal hingga akhir dan tidak menemukan apa yang anda katakana itu”. Ibnu Mas’ud berkata: “jika benar anda membaca pasti menemukannya, apakah anda tidak membaca ayat: (dan semua yang diajarkan Rasulullah kepadamu maka terimalah dan semua yang dilarang hentikanlah)”.
Jawab Um Ya’qub: “benar”. Ibnu Mas’ud berkata: “Dan Nabi saw telah melarang itu semua”. Um Ya’qub berkata: “tetapi istrimu berbuat itu”. Ibnu Mas’ud menjawab: “Lihatlah ke dalam”, maka pergi melihat, ternyata tidak berbuat itu. Ibnu Mas’ud berkata “Andaikan ia berbuat tentu tidak kumpul dengan kami”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

عن ابى هريرة قال: اتى عمر بإمرأة تثم, فقام فقال: انثدكم با لله امن سمع من الني صلى الله عليه وسلم فى الوثم؟ فقال ابوهريرة :فقمت فقلت : ياامير المؤمنين ناسمعت, قال : سمعت نبي صلى الله عليه وسلم يقول : لاتشمن ولاتستوثمن. (رواه البخارى)
Artinya:
           Abu hurairah berkata, umar didatangi seorang wanita yang bertato dia berdiri sambil berkata “ aku ingatkan kalian kepada Allah! Siapakah yang pernah mendengar sabda Nabi Saw tentang pembuatan tato? Abu hurairah berkata ”aku berkata wahai Amirul mukminin, Aku pernah mendengar sabda tersebut. Dia kembali bertanya kepadaku, Apakah yang kamu dengar? Aku menjawab aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, janganlah kalian melakukan tato dan jangan kalian meminta di tato. (H.R.Bukhari)

e.       Hadist Larangan Memakai Pakaian Lawan Jenis

عن ابن عبا س رضى الله عنه,قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم, المخنثين من الرجال والمتر جلات من النساء. وفى رواية :لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتثبهين من الرجا ل با لنساء , والمتثبهات من النساء با لرجا ل . (رواه البخارى)

Artinya:
Ibnu Abbas ra berkata: Rasullah saw melaknat orang laki-laki yang berlagak perempuan dan orang perempuan yang berlagak meniru laki-laki. Dalam riwayat lain: Rasulullah saw melaknat orang laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki. (H.R. Bukhari).
  

B.     Kesimpulan

Pakaian adalah suatu benda atau sesuatu yang di gunakan untuk menutup aurat atau sesuatu hal yang malu jika di perlihatkan sesuatu yang aib. Agama islam telah menggambarkan bahwa berpakaian itu tujuannya untuk menutup aurat sebagai salah satu tanda kepatuhan kita kepada Allah. Dalam rangka ini, menutup aurat mestilah menjadi pertimbangan yang utama bagi setiap muslim dalam memakai pakaian. Agama membolehkan memakai pakaian dari jenis apapun bahannya di buat, asalkan tidak ada ketentuan yang melarangnya. Oleh sebab itu etika berpakaian dalam islam bukan hanya sekedar memakai pakaian yang menutup aurat, tetapi pula memperhatikan aspek etika. Memakai pakaian yang menyeret tanah tidak diperbolehkan dalam islam, karena ini dianggap sebagai suatu hal yang berlebihan, oleh sebab itu jika kita memakai pakaian hendaklah yang sopan dan menutup aurat.
            Pengharaman mengenakan sutera bagi kaum laki-laki dan tidak untuk kaum perempuan. Larangan bagi kaum laki-laki memakai cincin emas, yang hukumnya haram, karena itu menyerupai tindakan dan perilaku kaum wanita, menghilangkan kejantanan dan karisma.


readmore »»  

dorongan mempelajari al-quran

DORONGAN MEMPELAJARI AL-QURAN
OLEH
KHUSNUL KHATIMAH
RINA ANDRIANI
RIHUL MAULINA SAPUTRI
MUTIA FAHRINAA.    DORONGAN MEMPELAJARI AL – QURAN DAN MENUNTUT ILMU

1.      Mempelajari Al-Quran

            Dalam hadist diriwayatkan:

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم و نحن فى الصفة فقال  يحب ان يغدو كل يوم الى بطحان او العقيق فيأتى بنا قتين كوما وين فى غير اثم ولا قطيعة رحم فقلنا يا رسول الله كلنا نحب ذالك قال افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم او يقرأ ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين و ثلاث خير له من ثلاث و اربع خير له من اربع ومن اعدادهن من الابل ( رواه مسلم و ابو داود).

Dari Uqbah bin Amir ra. ia berkata: Rasulullah saw. keluar dan menemui kami di Suffah. Beliau berkata: “ Siapakah diantara kalian yang suka pergi setiap pagi hari ke pasar Buthan atau Aqiq, kemudian pulang dengan membawa dua ekor unta betina  yang besar punuknya tanpa berbuat dosa ataupun memutuskan silaturrahmi?” Maka menjawab, “Ya Rasulullah, setiap kami menyukainya.” Sabda Beliau: “Mengapa salah seorang darimu tidak pergi pagi hari ke masjid, lalu belajar atau membaca dua ayat Al-Quran, padahal itu lebih baik baginya dari pada dua ekor unta betina, tiga ayat lebih baik dari tiga ekor unta betina, empat ayat lebih baik dari pada empat ekor unta betina, dan seterusnya sejumlah ayat yang dibaca mendapatkan sejumah unta yang sama.”(HR.Muslim dan Abu dawud). 
            Dalam hadist diatas, Rasulullah telah membuat satu perumpamaan yang sangat menakjubkan dan berhubungan dengan pelajaran, karena berisi dorongan dan motivasi bagi kita untuk selalu mempelajari Al-Quran dan untuk memperbanyak berjalan ke mesjid dengan maksud mempelajari Al-Quran. Karena disana ada kedamaian dan ketentraman serta melepaskan diri dari ketertarikan hati terhadap kesibukan dunia. Dan juga beliau menerangkan bahwa mempelajari satu ayat dari kitab Allah, maka hal itu lebih baik dari dunia dan isinya.
            Rasulullah mengibaratkan pahala orang yang mempelajari Al-Quran dengan unta, karena unta merupakan kebanggaan dan harta simpanan termahal bagi bangsa Arab, pada permulaan islam. Dimana ia tidak dimiliki, melainkan oleh para hartawan saja. Dan Rasullah hendak mengajak para sahabat untuk meraih harta dunia yang lebih mahal daripada unta. Agar mereka mempunyai simpanan kebaikan yang lebih baik dari seekor unta disisi Allah. Yaitu dengan cara mempelajari Al-Quran. Sebab setiap ayat yang dipelajari oleh seorang muslim, maka ia dalam timbangan kebaikan, yaitu lebih baik dari seekor unta yang elok, yang terbebas segala cacat dan aib.
Dalam hadits lain juga disebutkan bahwa:

عن عثمان عن النبي ص قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خيركم من تعلم القران وعلمه. (رواه البخارى)
Artinya:
 Dari Usman ra Nabi saw bersabda: Sebaik-baik kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. (HR. Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah).

2.      Dorongan Menuntut Ilmu

يرفع الله الذين آمنوامنكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. 
Artinya:
            Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadalah: 11)
            Dalam hadis disebutkan:
           
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة ( رواه مسلم).
Artinya:
Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa melalui jalan di mana ia mencari ilmu maka Allah memudahkan jalan baginya ke surga”. (HR. Muslim)
·         Hukum menuntut ilmu
            Apabila kita memperhatikan isi Al-Quran dan Al-Hadis maka terdapatlah beberapa suruhan yang mewajibkan bagi setiap muslim baik laki–laki atau perempuan untuk menuntut ilmu. Agar mereka tergolong menjadi umat yang cerdas jauh dari kabut kejahilan dan kebodohan. Menuntut ilmu artinya berusaha menghasilkan segala ilmu baik dengan jalan menanya, melihat atau mendengar. Perintah kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadist Nabi SAW:

طلب العلم فريضة علي كل مسلم و مسلمة.
Artinya :
“Menuntut ilmu adalah fardhu bagi tiap–tiap muslim, baik laki – laki maupun perempuan”.(HR. Ibn Uday dan Al Baihaqi dari Anas. Ath–Thabrani meriwayatkannya dari Ibnu Mas’ud dinilai shahih oleh As–Sayuti).
            Dari hadist ini kita memperoleh pengertian bahwa islam mewajibkan pemeluknya agar menjadi orang yang berilmu, berpengetahuan, mengetahui segala kemaslahatan dan jalan kemanfaatan, menyelami hakikat alam, dapat meninjau segala pengalaman yang didapati oleh umat yang lalu, baik yang berhubungan dengan ‘aqaid dan ibadah, baik yang berhubungan dengan soal– soal keduniaan dan segala kebutuhan hidup.
            Hadist ini juga menginformasikanm tentang kewajiban menuntun ilmu bagi wanita muslimah sebagaimana kewajiban pada kaum laki-laki, dengan tetap memperhatikan disiplin itu apa saja yang khusus bagi mereka.

 Nabi saw bersabda yang artinya :
            Barang siapa yang mengiginkan soal–soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia diakhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua – duanya wajiblah ia memiliki kedua–duanya pula.
 (HR. Bukhari dan Muslim).
            Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu dunia yang memberi manfaat dan berguna untuk menuntut kita dalam hal–hal yang berhubungan dengan kehidupan  di dunia , agar tiap-tiap muslim jangan menjadi orang yang picik, dan agar setiap muslim dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat membawa kemajuan bagi penghuni dunia dalam batas–batas yang diridhai Allah swt.(HR. Bukhari dan Muslim)
            Hadist ini mengisyaratkan kepada kita, betapa pentingnya penguasaan ilmu oleh manusia untuk kebahagiaan mereka sendiri baik dunia maupun akhirat. Sebagai contoh, seorang guru yang hanya bekerja mengandalkan ototnya, bekerja selama sehari penuh dibawah terik matahari dengan beban pekerjaan yang sangat berat menerima upah Rp. 40.000. sementara seorang professor memberikan ceramah dalam waktu 30 menit dan berada dalam ruang ber AC dengan suguhan menu yang istimewa, lalu dintar dan dijemput ke bandara dengan mobil mewah, diberikan uang saku jutaan rupiah. Perbedaan penghargaan itu terjadi karena keduanya berbeda dalam penguasaan ilmu.

3.      Keutamaan Menuntut Ilmu:
Ø  Ilmu didahulukan sebelum amal
Ø  Ditunjukan dan dimudahkan untuk meniti jalan menuju surga
Ø  Merupakan tanda bahwa seseorang di kehendaki atasnya kebaikan oleh Allah
Ø  Malaikat membentangkan sayap-sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu
Ø  Dimintakan ampunan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan di lautan
Ø  Ulama atau orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi
Ø  Para nabi hanya mewariskan ilmu, tiada yang lain
Ø  Barang siapa mengambil ilmu berarti ia telah mengambil bagian yang banyak.B.     PERBANDINGAN ORANG YANG MEMBACA DAN TIDAK MEMBACA AL – QURAN

عن ابي موسي رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرأن مثل الاترجة ريحها طيب و طعمها طيب وريحها طيب و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن  مثل التمرة  ولا ريح لها و طعمها حلو, ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرأن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر, ومثل المنافق الذي  يقرأ القرأن مثل الريحانة ريحها طيب و طعمها مر ( رواه البخارى و مسلم و النسائى  و ابن ماجه).
Artinya Dari Abu Musa ra, Rasulullah saw bersabda: “ Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti utrujah ( limau manis), baunya harum rasanya pun enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, seperti kurma, tidak harum tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, seperti bunga raihan, baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, seperti buah pare, tidak berbau dan rasanya pahit.” ( HR. Bukhari, Muslim, Nasa’i dan Tirmidzi)

C.    HILANGNYA PENGETAHUAN KARENA WAFATNYA ORANG BERPENGETAHUAN  DAN SEBAB-SEBAB YANG LAIN 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمرويظهرالزنا. (رواه متفق عليه)
                               
 Artinya:
            Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu’anhu, dia telah berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “ Di antara tanda-tanda hari kiamat ialah terhapusnya ilmu Islam, munculnya kejahilan, ramainya peminum arak dan perzinaan dilakukan secara terang-terangan”. (HR. Muttafaqun ‘Alaih)
                               
حديث أبى موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة أياما يرفع فيهاالعلم وينزل فيها الجهل ويكثرفيها الهرج والهرج القتل. ( رواه متفق عليه)                                                        
Artinya:
             Diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu ‘anhu, dia telah berkata: Rasulullah saw bersabda: “ Sesungguhnya, beberapa saat sebelum hari kiamat tiba, ilmu Islam akan dihapuskan, kebodohan ( tidak waras dalam berfikir) muncul di mana-mana, dan pembunuhan meraja lela”. (HR. Muttfaqun ‘Alaih)

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثرالهرج قالوا وما الهرج قال القتل . (رواه متفق عليه).

Artinya :
            Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra, dia telah berkata: Rasulullah saw telah bersabda: “ Kiamat semakin dekat, ilmu Islam dihapuskan, fitnah muncul dengan jelas, tamak, rakus, dan kikir menghujam hati semua orang, dan Al-Haraj meraja lela”. Sahabat bertanya: “ Apakah Al-Haraj itu?” Rasulullah saw menjawab:             “ Pembunuhan”. (HR. Muttafaqun ‘Alaih).

حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماءحتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغيرعلم فضلوا وأضلوا (رواه متفق عليه)
Artinya:
             Diriwayatkan dari Abdillah bin Amr bin Ash ra, dia telah berkata: Aku pernah mendengar Rasulllah saw bersabda: “ Allah swt tidak akan mengambil ilmu agama Islam itu dengan cara mencabutnya dari seluruh manusia, tetapi Dia akan mengambilnya dengan cara mengambil para ulama sehingga tak seorang pun yang tertinggal. Manusia mengambil orang bodoh ( tidak bisa berfikir waras) menjadi pemimpin. Apabila ditanya, mereka memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan dan akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain”. (HR Muttafaqun ‘Alaih).
            Hadits di atas menjelaskan bahwa tanda-tanda kiamat kubra sudah nampak jelas di hadapan kita. Tanda-tanda tersebut adalah:
v  Hilangnya tatanan agama Islam
v  Munculnya banyak orang yang berfikiran tidak waras
v  Fitnah merebak di mana-mana dan menjadi makanan sehari-hari
v  Serakah, tamak, dan kikir menjadi tabiat manusia
v  Pemabuk dan pengguna obat-obatan terlarang jumlahnya semakin meningkat
v  Perzinaan meraja lela dan dilakukan dengan terang-terangan tanpa rasa malu
v  Pembunuhan terjadi di mana-mana
v  Orang-orang bodoh diangkat menjadi pemimpin

D.    HASAD YANG DIPERBOLEHKAN

Menurut Sayyid Quthb dalam tafsirnya hasad ialah kerja emosional yang berhubungan dengan keinginan agar nikmat yang diberikan Allah swt kepada seseorang dari hamba-Nya hilang  dari padanya. Baik cara yang dipergunakan oleh orang yang dengki itu dengan tindakan supaya nikmat itu lenyap dari padanya atas dasar iri hati, atau cukup dengan keinginan saja. Yang jelas motif dari tindakan kejahatan.
      Kendati demikian hasad ada yang diperbolehkan yaitu hasad kepada orang yang datang kepada Al-Quran dan ia sibuk mengamalkannya, dan yang kedua orang yang kaya namun ia sibuk menginfakkannya. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:
       عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحسد الا على اثنين: رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل و اناء النهار ورجل أتاهالله مالا فهو ينفق منه اناء الليل و اناء النهار. (رواه البخارى والمسلم والترمذى والنسائ)
Artinya:
            Dari Ibnu Umar ra berkata, sabda Rasulullah SAW: Tidak dibenarkan hasad (iri hati), kecuali terhadap dua orang: Seseorang yang dikaruniai Allah (kemampuan menghafal/membaca) Al-Quran, lalu ia membacanya malam dan siang. Dan seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang. (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasa’i).


readmore »»  

DAFTAR ISI